ES FONDU KONSULTĀCIJAS

Sniedzu konsultācijas ES fondu projektu sagatavošanā un īstenošanā, tai skaitā saistībā ar projekta iesnieguma un tā iesniegšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un projektu vadīšanu.

Mana ir ne tikai pieredze strādājot ES fondu jomā LR finanšu Finanšu ministrijā, LR Kultūras ministrijā un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, bet arī esmu devis būtisku ieguldījumu projektu iesniegumu atlases un līgumu slēgšanas sistēmas izstrādāšanā 2014-2020.gada plānošanas periodam gan likumu, gan projektu atlases un līgumu slēgšanas iekšējo normatīvo aktu izstrādes jomās.

Esmu pats darbojies ne tikai ES fondu, bet arī VKKF projektu īstenošanā.

Saziņai lūdzu izmanto zemāk esošo formu!